Σελίδες της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+στη Μνήμη Πέτρου, Βασιλικής, Παρασκευής, Παναγιώτη & Χαριλάου Τσαρμποπούλου, Αικατερίνης & Αθανασίου Χίνη, Aθηνάς & Σταύρου Αϊβαλή.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Καρύταινα το Τολέδο του Μοριά * σελίδες της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα"-επιμέλεια σελίδας: Πέτρος Σ. Αϊβαλής (εγγονός του μπαρμπα-Πέτρου του Τσαρμπού) * για επικοινωνία:email: arkadikovima@gmail.com.*

________________________________________________________________________________________________________________________

Το τοπωνύμιο Καρταινα αναφέρεται στο Χρονικό του Μορέως. Δεν δέχεται προέλευση απο τα ελλ. Γρτυνα + Καρδιον, αλλά απο σλαβ. *Korytьna από koryto "αυλάκι", skr. sloven. Koritno, Koritna, βουλγ. Koritna. Επίσης αναφέρονται τα ονόματα: Caritina, Charitina 1465 Jacomo Barberigo (Sathas DI VI 20, oft), και το 1466: Caritene G. s. (s. Sathas DI VII 5). Επίσης: Vrusti, loco vicino alla Charitina (Sathas DI VI _________________________________________________________________________________________________________________________* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ελπίδα, Αγάπη,Υγεία, Ειρήνη…ΔΥΝΑΜΗ... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθερία" Δ. Σολωμός

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ


Πρόκειται γιὰ μία καταπληκτικὴ Εἰκόνα ἡ ὁποία φιλοτεχνήθηκε στὸ Ἀγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου. Ὠστόσο, ἂν διακρίνουμε καλύτερα, τὰ ἐνδύματα χαρακτηρίζονται ἀπὸ κάποιες ἀποχρώσεις. Τὸ μαῦρο χρῶμα, κατὰ κανόνα, δὲν χρησιμοποιεῖται στὴν ἁγιογραφία.
Ἡ Εἰκόνα ὅταν προορίζεται γιὰ λατρευτικὸ σκοπὸ (δηλαδὴ λατρεία τῆς Ἁγίας Τριάδος διὰ τοῦ ἀπεικονιζομένου καὶ τιμωμένου προσώπου) ὀφείλει νὰ ὑπακούει σὲ κάποιους κανόνες ποὺ ἔχουν θεσπιστεῖ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ, μὲ κάθε σεβασμὸ στὴν ἄποψή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ